Opowiadani na niedziele

Zuzanna Milerska z Nydku: Jak sie gazda łożynił 

Jedyn młody gazda chcioł sie łożynić, a chioł też jakóm szykownóm dziołche dostać, co też ale biyda poznać.

No i tóż zrobił takóm gościne i pytoł wszecki dziołchy z dziedziny, żeby prziszły. A położył tam mietłe pod schody i myśloł se: – Kiero tóm mietłe podniesie, tóż ta beje moja.

A tóż dziołchy leciały na te gościne. Każdo sie wyrychtowała, tóż sie żodno pod nogi nie dziwiała, że pod nogami je mietła. Aż jedna, tako łubogo dziołszka idzie i mówi: – Nale, ta mietła też tu dzisio prowie nie musi leżeć pod tymi schódkami!

Wziyna jóm, łuprzóntła i idzie dali. Nó i z tóm biydnóm sie tyn młody gazda łożynił, bo wiedzioł, że z ni beje dobro gospodyni.


Vyprávění z knihy Śląskie opowieści ludowe Józefa Ondrusze (nakladatelství Wydawnictwo Okręgowe, Ostrava, 1963, I. vydání).

O autorovi publikaceJózef Ondrusz (1918 Darkov-1996 Stonava) byl učitelem, spisovatelem, kulturním expertem, etnografem, redaktorem a bibliofilem.  Je autorem nebo spoluautorem 17 učebnic pro polské základní školy. Byl rovněž sběratelem živých lidových textů z celého našeho regionu (od Bohumína po Mosty u Jablunkova) – více jak 120 z nich najdeme právě ve zmíněné výše publikaci Śląskie opowieści ludowe.

Komentáře