Ostatkowe balowani we Wyndryni

WĘDRYNIA Balowo sezona sie pumału kóńczy a MK PZKO we Wędryni zaprosiło do Czytelni swoich członków a fanów na tradycjne balowe ostatki.  

Ty sóm fest popularne, bo zeszło sie tam kole 230 balowiczów.

-Jako to robiymy, że tu je tela ludzi? Hm, to je strasznie proste, mómy tu kupa miejsca i musi sie to zapełnić – odpowiedzioł Bogdan Iwanuszek, kiery ze swojóm żónóm na tegorocznym balu pełnił funkcje gospodarza.

W tym roku wszystko było „Black and white“ czyli czornobiołe.

Aji obsługa w barze była stylowo do czornbioła obleczóno.

Do tańca grała grupa Five Star Band i DJ Martin Bystroň.

Wszystko sie zaczło od tradycyjnego poloneza, kiery prowadzili gospodarze balu.

-Ale nóm to idzie – radowoł sie Bogdan Iwanuszek.

Pój se zatańcować, dyć my sóm na balu.

Na co też czakajóm ci sympatyczni panowie?

Jasne…na piwo!

Aji na balu trzeba być online, aby człowiek nie był out.

Na parkiecie było pełno.

Program kuluralny był bogaty. Nejprzód wystómpili Gimnaści. Jako wdycki byli bómbastyczni. Przi ultrafioletowym świetle postawili czorno-biołe piramidy.

Potym sie pokozały tancerki brzucha z TŠ Khatiana. To sie isto nejwiyncej musiało podobać chłopóm.

Tańcowały aji z efektami świetlnymi.

Jaki by to był bal we Wyndryni, gdyby nie wystympowały Baby Karola, kiere zatańcowały „Sex Bomb” od Toma Jones’a. Regularnie sie schodzały od października, aby na bal naćwiczyły pokaz taneczny.

– Posłóchały mie na słowo, ale aż tak od trzecigo spotkanio, bo nejprzód se musiały powykłodać, dyć sie nie widziały skoro całe lato, potym dyskutowały nad choreografióm, fórt sie im cosi nie podobało – to je hónym, to nie ścignymy, to je moc ciynżki, ale potym se już dały powiedzieć – przezdradził kierownik i choreograf Karol Roszka.

-Jej, Karola to my posłóchómy na słowo, dyć w czele zespołu je od czasów, kiedy nóm było patnost roków, a to już je…jej straaasznie downo tymu – odpowiedziały zgodnie tancerki Bab Karola.

-To je niebo w gymbie, jako wdycki szefkuchorz Marian Cienciała nie skłamoł  – chwolili wieczerze balowicze.

A co było na wieczerze? Oficjalnie gratinované brambory s glazurovaným vepřovým bokem, zaś po naszymu – boczek ze ziymiokami.

Od taki kelnerki to szmakowało roztela.

Muszym to na tym talyrzu ukłodać porzóndie, bo dostanym za uszy od szefkuchorza.

Na balu sie wszycy bawili dobrze i do rana.

Komentáře