Památný strom v Neborech usychá. Souvisí to se stavbou obchvatu Třince?

Dub letní, který stojí nedaleko neborovského kravína, byl do seznamu památných stromů zapsán v roce 2007.

V roce 2010 strom měřil 28 metrů, měl obvod kmene 588 cm a šířku koruny 25 metrů.

Po deseti letech od zapsaní do seznamu památných stromů dub začíná usychat. Můžou za to stavební práce na obchvatu Třince, které probíhají v jeho bezprostřední blízkosti?

„Příčinu usychání památného stromu v místní části Nebory nelze jednoznačně určit, nicméně je možné, že toto souvisí se zásahem do ochranného pásma stromu v důsledku stavby přeložky silnice I/11,“ přiznala vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství třinecké radnice Silvie Cholewiková.

Úředníci proto požádali o posouzení stavu dubu Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK). „AOPK doporučila ihned aplikovat zálivku kyselinou boritou, která má ochránit kořeny před houbovými patogeny,“ uvedla Cholewiková.

Dodala, že zdravotní stav dubu bude Městský úřad Třinec i nadále pečlivě monitorovat.

Jsou naplánována také opatření pro zlepšení vodního režimu, bude proveden také zdravotní a bezpečností řez.

Komentáře