Před třineckým magistrátem bude bezpečněji. Za sedm milionů korun.

TŘINEC Rekonstrukce prostranství před třineckým magistrátem vstupuje do své poslední fáze. Investiční akce s rozpočtem zhruba 7 miliónů korun začala na sklonku května. Nyní pro potřeby dokončovacích prací byl upraven přístup do budovy magistrátu, a to „chodníkem“ podél cesty – kolem mobilního plotu. Omezení bude trvat do zítra, tedy do pátku 26. srpna.

Důvodem investiční akce v před magistrátem Města Třince byla vyšší bezpečnost silničního provozu, ochrana chodců, splnění požadavků na bezbariérové užívání staveb a sanace suterénního zdiva samotné budovy.

V rámci I. etapy byla provedená sanace suterénního zdiva budovy magistrátu, která vychází z potřeby zamezení vzlínání vlhkosti do suterénu, kde se nachází archiv. – Stávající izolacebyla z doby výstavby objektu, čili z počátku padesátých let minulého století. Asfaltové pásy již neplnily svou izolační funkci – uvedl náměstek primátorky Ivo Kaleta. Náklady na první etapu dosáhly 4 milionů korun.

Cílem finišující II. etapy je zúžení jednosměrného výjezdu na ulici Jablunkovskou, a to pro zlepšení možnosti přecházení pro pěší. Jednosměrný výjezd bude zachován, pouze se zúží z dnešní plné šířky cca 17,5 metrů na cca 6,5 metru. – Prodloužení chodníků je zpracováno v souladu s platnou legislativou a respektem na požadavky na bezbariérové užívání staveb a bezpečnost silničního provozu – vysvětlil Ivo Kaleta. Včetně oprav povrchu stávající komunikace s přilehlými šikmými stáními náklady na tuto etapu činí  2,8 milionu korun.

Foto: TZ

Komentáře