Rekonstrukce nadjezdu jde do finále

TŘINEC Rekonstrukce nadjezdu se postupně chýlí k svému závěru. Do konce srpna skončí všechny betonářské, izolatérské a sanační práce. Ke zprůjezdnění nadjezdu by mělo dojít 15. září.

Za tři týdny, alespoň dle všech dostupných údajů, se do werku a na Kanadu pojede opět „normálně“, tedy po nadjezdu na ulici Závodní. Nadjezd z roku 1971, jehož délka je necelých 230 metrů, kvůli špatnému technickému stavu byl 1. března z důvodu nutné rekonstrukce uzavřen.

Nyní na nadjezdu průběžně pokračují sanační práce na opěrných zdech a nosné konstrukci mostu, dokončují se římsy v předmostí ze strany od města, práce na zesílení vloženého pole, izolace mostu a její ochrana litým asfaltem. Probíhají zásypy předmostí jako podklad pod vozovkové vrstvy, montují se obrubníky, zábradelní svodidla a odvodnění.

Jak na svých stránkách uvedl Třinec, které se spolu se Státním fondem dopravní infrastruktury a Třineckými železárnami podílí na rekonstrukci nadjezdu, do konce srpna skončí všechny betonářské, izolatérské a sanační práce na mostě. Následně začne pokládka asfaltových vrstev a budou probíhat montáže dalších obrubníků. Dokončovat se budou nátěry betonových konstrukcí, montáž zbývajících zábradelních svodidel. Počátkem září pak začne fáze dokončovacích prací a terénní úpravy.

Foto: Statutární město Třinec

Komentáře