Rekonstrukce nadjezdu začne až v březnu

TŘINEC Oproti původním plánům rekonstrukce nadjezdu na ulici Závodní začne až na jaře. A to znamená, že zaměstnanci Třineckých železáren budou moci tuto strategickou komunikaci využívat bez omezení až do konce února příštího roku.

O přesunutí termínu zahájení rekonstrukce nadjezdu na ulici Závodní, která měla začít tento měsíc, bylo rozhodnuto ve středu, 13. října. Na jednání, které vedla primátorka Třince Věra Palkovská a kterého se zúčastnili i zástupci Třineckých železáren, bylo dohodnuto, že realizace rekonstrukce začne až 1. března 2022 a bude trvat 180 dní.

S ohledem na blížící se méně vhodné klimatické podmínky, které mohou znemožnit některé technologické činnosti a stavební postupy, jsme zvolili nejvýhodnější variantu pro občany, zaměstnance Třineckých železáren či klienty nemocnice na Podlesí. Toto společné rozhodnutí nemá dopad ani na čerpání dotace, ani – jak jsme byli ujištěni zhotovitelem – na splnění termínu ukončení kvalitně provedené rekonstrukce do konce srpna příštího roku. Nadjezd prostě bude dále volně průjezdný až do konce února příštího roku – vysvětlila primátorka Třince Věra Palkovská.

Vítězná společnost bude mít na vlastní rekonstrukci nadjezdu smluvně stanovených kalendářních 180 dnů (do 31. 8. 2022), kdy bude nadjezd pro dopravu zcela uzavřen a bude potřeba využít náhradních tras. Pro tyto účely chystá město spolu s třineckou hutí informační kampaň tak, aby byli všichni řidiči rychle a přesně informováni. Součástí bude i nově vytvořená stránka NADJEZD na sociální síti a další způsoby komunikace.

Foto: TZ

Komentáře

Sdílejte
Předchozí článek:-)
Další článek:-)