Opowiadani na niedziele

łO jednym pijanym


Jedyn chłop tak pił, że pił. A był ze Słowiynska. I padoł babie, aż jidzie do lasa, a łun szeł do karczmy, a tak sie napił, aż mu łuż piynty ciyrpły. I legnył tam kansi. A pachołcziska też byli popijani i wziyni nożice, grzebiyń i łostrzigli go dogooolunka. A łun tego nie czuł. łObracali go, łun sie poruszoł a zaś leżoł, społ.

Potym sie łobudził a chcioł se tak przetrzyć głowym, a włosów ni ma, tóż padoł: „Czi jech to jo, czi to jo ni ma? Jo sie pudym du dómu spytać, czi jo to je, czi ni”. Szeł, a tej babie było Dora. I zaburził, i łuna sie łodezwała.

– „Dora, dóma Jura?” – „Ni ma. Wczora poszeł do lasa, a eszcze go ni ma”. – „A tóż sym to przeca jo”.

O autorce vyprávění: Anna Chybidziurowa se narodila v Bukovci na sklonku panování císaře Františka Josefa I.,  26. července 1898 ve dvoru u Wocławků (Wocławky). Rovněž její rodiče pocházeli z Bukovce, otec z osady Malinky, matka Marie rozená Ćmielová z Markova. Její vypravěčské nadání obdivovali všichni od Hrčavy po Bukovec.

Děkujeme autorovi publikace Karolowi Danielowi Kadłubcovi a vydavateli – spolku Ducatus Teschinensis – za souhlas s publikováním na našem portálu vybraných povídek z knihy Opowiado Anna Chybidziurowa. Publikaci (již II. vydání) lze zakoupit v regionálních knihkupectvích.

Komentáře