Sala domu PZKO na Milikowie sie zamiyniła na casino

MILIKÓW Po trzóch rokach, kiedy kovid brónił organizowaniu wszeckich imprez, sie na Milikowie zeszli młodzi, młodsi, aji ci kapke starsi, aby sie razym bawili na tradycyjnym balu, kiery zorganizowało miejscowe koło PZKO a Macierz Szkolna. Bal sie odbył zeszłóm sobote 4 lutego.

Wszystkich balowiczów prziwitały sympatyczne dziywczacka, kiere wyzdobiły sale oryginalnie i pomysłowo, balowicze sie czuli jak w casino.

Kaj wszyscy z klubu młodych siedzóm, dyć sie bal za chwile zacznie a jo tu siedzym sóm. Muszym im napisać na fejsbuk.

Bal zagajiła prezes PZKO Marysia Sikora a Grzegorz Suszka, dyrektor milikowski szkoły.

Dyrektor aji poprowadził poloneza.

Do tańcowanio nie trzeba było żodnego pytać, parkiet był zaroz pełny.

Była bogato tombola.

Co bych tak mógła wygrać….

Kiere losy wygrajóm?

Weź jeszcze tyn czyrwóny, tyn najisto wygro.

Kozali mi ty losy porzóndnie pomiyszać.

Muszymy to pomiyszać jeszcze roz.

Wygrać możecie te flaszke, ni mie.

Nie chybioł fotokącik…

…kwiaty dla pieknych pań…

…kotyliony…

…i słodko pusa za kotylion.

Helenka z bratym Franiym pobawili balowiczów scynkóm z żywota.

Zatańcowała Kasia Niedoba z Michałem Barakowskim z klubu tanecznego Elán Trzyniec.

Niech żyje bal i zabawa do samego rana.

 

 

Komentáře