Statutární Třinec? Poslancům vadí, že má málo lidí

PRAHA  Poslanci schválili v prvním čtení ve středu návrh změny zákona o obcích, v níž je Třinec zařazen mezi statutární města České republiky. Ne všem se návrh líbil.

„Potěšilo mě, že nám sněmovna projevila takovou důvěru. Ze 159 přítomných poslanců jich 149 podpořilo návrh novely zákona, přičemž nikdo nebyl proti,“ uvedla starostka Třince Věra Palkovská.

Neznamená to ale, že poslanci neměli k návrhu námitky. Nelíbilo se jím, že Třinec má pouze cca 35 tisíc obyvatel. Někteří se obávají, že by se v budoucnu mohl roztrhnout  pytel s městy, která mají přes 30 tisíc obyvatel a budou také žádat o to, aby se staly statutárními městy.

„Takových měst už je v České republice podstatně více a rozhodně to nejsou města bezvýznamná,“ uvedl poslanec Ivan Adamec. „Není to ani systémové, nemá to žádnou logiku, ale není ani žádný důvod, aby se Třinec zařadil mezi statutární města. Otázka je, zda to je dobře a zda náhodou těch měst nemá být 80, nebo 205, protože trojkových obcí máme 205,“ tvrdil Zbyněk Stanjura.

Poslanec Leo Luzar také upozornil na to, že se takovýto krok promítne do odměn vedení města. V nařízení vlády o výši odměn pro zastupitele by se totiž Třinec, jakožto statutární město, dostal do vyšší kategorie měst a členové zastupitelstva by dostali vyšší odměny.

Návrh na změnu zákona o obcích podpořil Ivo Vondrák, poslanec a hejtman Moravskoslezského kraje. “ Chtěl bych říct, že toto město doznává velkého rozvoje. A vychází to z toho, řekl bych, že má příkladnou symbiózu toho, že tam funguje průmysl – tradiční průmysl, těžký průmysl, který je jedním z největších zaměstnavatelů v našem kraji. Rozvíjí se cestou sportovní. Všichni známe hokejové družstvo, nebo hokejový tým třineckých ocelářů. Samozřejmě je to město, které se rozvíjí kulturně, a také bych chtěl říct, že je to město, které se věnuje rozvoji takzvaných chytrých technologií. Je to město, které považuji v našem kraji za příkladné v tom, jak se naplňuje pojem udržitelný rozvoj,“ představoval Třinec kolegům.

Za Třinec bojovala ve sněmovně i Pavla Golasowská. „Pro město Třinec je charakteristická také odvaha pouštět se do odvážných věcí. Ve městě se v posledních letech uskutečnilo několik významných investic. Jedná se například o důležité infrastrukturní projekty přesahující svým významem hranice města, jako je například rekonstrukce podjezdu pod železnicí, vybudování průmyslové zóny Baliny či obrovský projekt revitalizace povodí Olše, železniční zastávka Třinec, integrované výjezdové centrum a další,“ uvedla Golasowská.

Návrhem se teď bude zabývat garanční Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má na to 60 dnů. Poté se opět vrátí do sněmovny k druhému a třetímu čtení, pak poputuje do senátu.

Komentáře