Třinec má schválený rozpočet na příští rok

TŘINEC Třinečtí zastupitelé schválili včera rozpočet na rok 2023, s příjmy ve výši 848 371 741 korun, výdaji 974 802 100 korun a investicemi ve výši cca 175 milionů korun.

Rozpočet města Třince na rok 2023 schválili na svém 2. zasedání v úterý 13. prosince třinečtí zastupitelé. Pro bylo 18 z 33 zastupitelů, proti bylo 14 a jeden zastupitel se zdržel hlasování. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 126 milionů korun bude město zcela krýt z vlastních zdrojů, což jsou ušetřené peníze z předchozích let.

 

Rozpočet reaguje na současnou ekonomickou situaci v Česku. Růst cen pohonných hmot, materiálů a mezd má vliv na služby, které zajišťuje město. Ať již jde o městskou autobusovou dopravu, kterou jsme letos dotovali částkou cca 68 milionů korun, nebo obecní systém odpadového hospodářství. Pro zajímavost, občané platí v letošním roce za svoz odpadů 720 korun ročně, ale město doplácí dalších cca 1 000 korun na občana za rok – řekla ke schválenému rozpočtu primátorka Třince Věra Palkovská.

Hlavní investice

Třinec má v plánu příští rok investovat 175 milionů korun. Rozpočet počítá s výstavbou chodníku na Podlesí, rekonstrukcí mostu přes Tyrku na ulici Závodní, rozšířením ulice Požárnické. Dále je v plánu pokračování v investicích do životního prostředí a do vodovodní infrastruktury, také do objektů v majetku města – konkrétně jde o rekonstrukce a zateplování bytových domů a třineckých škol a školek.

Podpora sociální oblasti

Jsme připraveni pomáhat lidem v tíživých životních situacích. Zaměříme se na protidrogovou problematiku, prevenci a řešení negativních jevů souvisejících s bezdomovectvím. Pokračujeme v podpoře ozdravných pobytů dětí. V roce 2023 máme pro občany Třince vyčleněny finance na Fond rozvoje bydlení – uvedla primátorka. Zároveň dodala, že prostřednictvím navýšených na příští rok dotací, město bude podporovat rovněž  celoroční činnost spolků a organizací v oblasti kultury a sportu a také společenský život v příměstských částech.

 

Komentáře