JABLUNKOV Před více než 100 lety – 15. září 1921 – započal první rok české školy v Jablunkově. Historický milník připomíná publikace nazvaná Století českého školství v Jablunkově. U této příležitosti Základní škola Jablunkov připravila stejnojmennou výstavu, která ukázala, jak se během sta let škola měnila a rozvíjela.

Celá sláva se měla konat již na podzim, ale koronavirová pandemie plány změnila. Základní škola své dveře otevřela v neděli 1. května. Vše začalo nádherným koncertem, který nadchnul publikum. Žáci jej uspořádali společně s učiteli ve vestibulu školy, který se na tu dobu proměnil v koncertní sál. Pavel Rucký povykládal přítomným Jak to hań downi wyglóndało we szkole. Na závěr si všichni zazpívali Za Jabłónkowym siedym mil.

Návštěvníci pak měli možnost prohlédnout si výstavu, kterou ve spolupráci se školou připravilo Muzeum Těšínska. Výstava zahrnovala jak panelovou výstavu, tak i výzdobu školy, na které se podíleli učitelé společně se žáky. Jednotlivá patra byla vyzdobena podle období, návštěvníci měli příležitost dozvědět se i něco z dějin města Jablunkova.

Celý program odstartoval již v pátek, kdy učitelé připravili nejen pro žáky, ale i rodiče zajímavý projektový den. Třídy a učebny ožily množstvím nápaditých stanovišť, na kterých žáci museli procvičit své tělo i mozečky.

Absolventi, kterých přišlo v průběho celého dne na několik stovek, si mohli vklidu popovídat u kávy a ochutnat skvělé domácí zákusky, které připravili rodiče. Obsloužily je elegantní servírky.

„Veliké poděkování patří vedení školy za perfektní organizaci celého dne, byla to skvělá akce. Mohli jsme nahlédnout do tříd, připomenout si školní léta, dát si zákusek. Ještě jednou děkujeme všem za pěkné zážitky,” pochvalovali si celý nedělní den návštěvníci.

Součástí otevřených dveří byly i dílničky, kde si nejen děti, ale i dospělí mohli vyrobit zajímavé suvenýry.

U příležitosti 100. výročí založení české obecné školy v Jablunkově byla vydána publikace Století českého školství v Jablunkově, která popisuje v širším záběru vývoj školství v tomto nejvýchodnějším městě České republiky. Hlavní část je zaměřena na osudy českého základního školství po roce 1921.

Kniha je unikátní i tím, že se díky dosud povětšinou nepublikovaným fotografiím a dalším ikonografickým pramenům stává přehlednou obrazovou kronikou posledních 100 let vývoje školství v Jablunkově v dobách prvorepublikového rozkvětu, socialistického budování i moderní přítomnosti. Na její přípravě se podíleli historikové Radim JežIlona Pavelková.

 

Komentáře