Železárny budou pracovat potichu

TŘINEC Devět milionů korun chce třinecká huť investovat do výstavby protihlukových opatření. Ty by měly snížit decibely i tónové složky nepříjemných zvuků .

Jaké jsou nejvýznamnější zdroje hluku v Třineckých železárnách? Dva výdechy z ventilátorů na odprášení uzlů na první aglomeraci, komín a ventilátory s pohonem na pánvovém odprášení kyslíkové konvertorové ocelárny.

Třinecké železárny zadaly Hlukovou studii odborné firmě z Brna. Její zpracování trvalo několik měsíců. Hluková studie odhalila i další zdroje hluku, a to zejména z dopravy. Na ulicích Frýdecká a Těšínská je hluk z dopravního ruchu srovnatelný s provozy hutě.

„Studie definovala žebříček nejvýznamnějších zdrojů hluku a navrhla protihluková opatření včetně namodelování předpokládaného snížení hladiny akustického výkonu zdroje. V září začneme řešit tři nejvýznamnější z nich na ocelárně a aglomeraci, postupně připravíme projekty i na ostatní tak, abychom co nejvíce snížili hlukovou zátěž v okolí,“ vysvětluje výrobní ředitel Třineckých železáren Česlav Marek.

Nicméně bezhlučný provoz hutě není reálný.

 

Komentáře