JABLUNKOV Děti ze ZŠ Henryka Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím v Jablunkově se připojily k projektu organizace od Mary’s Meals.

Čím se tato organizace zabývá, kde pomáhá?

„Mary’s Meals je mezinárodní hnutí, které bojuje proti hladu ve světě. Snaží se zavádět stravování do škol v zemích, kde chudoba a hlad brání dětem v přístupu ke vzdělání. Vzdělání pak dětem i jejich komunitám pomáhá otevírat cestu z chudoby,“ poinformovala učitelka Irena Gomolová, hlavní iniciátorka akce.

Před akci školu navštívili dobrovolníci Mary’s Meals, aby seznámili žáky, ale i pracovníky školy, s podmínkami, v jakých jejich vrstevníci žijí, co jí, jak chodí do školy.

„S žákovským parlamentem jsme se rozhodli, že se do akce zapojíme. Jednou z forem pomoci je sběr starších aktovek a batůžků. Do batohů se dává základní školní pomůcky – sešity, tužky, ale také hygienické potřeby, batůžek má často větší hodnotu, než majetek celé rodiny. Další formou pomoci je poslání peněz na konto organizace. Dohodli jsme se, že peníze nebudeme sbírat do pokladniček, ale že se pokusíme nějakým způsobem nasbírat sami. Zorganizovali jsme tzv. týden Pečeme pro Afriku, kdy každý den třídy podle rozpisu přinesly doma upečené bábovky, zákusky a ty jsme prodávali. Ve škole jsme dělali párky v rohlíku, vafle, cukrovou vatu. Výtěžek jsme poslali na konto Mary’s Meals. Tato iniciativa se setkala s obrovským porozuměním a ohlasem. Podařilo se nám dát dohromady přes 27 tisíc korun. Tato částka poskytne jídlo na celý rok 65 dětem. Touto cestou chci poděkovat žákům, ale hlavně rodičům, kteří k akci přistoupili s velkým nadšením, určitě v této iniciativě chceme pokračovat,“ dodala Gomolová.

Komentáře