Život a práce na Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce

PROTEXT Projekt „Život a práce v Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce“ jehož cílem je rozvoj cestovního ruch v Těšínském Slezsku, čerpá z dědictví spojeného s obdobím průmyslové revoluce na polsko-českém pomezí. V rámci projektu vznikne nová turistická nabídka – přeshraniční stezka.

„Po stopách průmyslové revoluce“ je projektem se vzájemně se doplňujícími expozicemi a infrastrukturou pro návštěvníky.Je realizován v rámci partnerství obcí Jasienica, Goleszów, Nýdek a Vendryně rozvíjí turistické značky Těšínského Slezska na obou stranách hranice.

Byly vytvořeny tyto přeshraniční expozice a zázemí pro turisty:

  • „Ogród Tradycji na Drzewiarzu w Jasienicy“
  • „Makieta dawnej cementowni w Goleszowie“
  • „Dřeviónka v Nýdku“
  • „Vápenné pece ve Vendryni“

V rámci propagace projektu vznikne mimo jiné paměťová hra a puzzle se všemi čtyřmi expozicemi, na které nyní partneři projektu spolupracují.

Celkový rozpočet projektu je 895 322,55 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rovzoj přispěl částkou  761.024.16 EUR, výše prostředků ze státního rozpočtu je 26.156,99 EUR a finanční prostředky z rozpočtu obcí pak 108.141,40 EUR

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Komentáře