Během rekonstrukce mostu našli zařízení k jeho demolici

OLDŘICHOVICE Stavbaře, kteří provádějí rekonstrukci mostu v Oldřichovicích, čekal nevšední nález. Šestice pracovníků stavební firmy totiž objevila historické zařízení k účelovému zničení mostu.

Několikaměsíční oprava mostu na I/11 v Oldřichovicích začala po Velikonocích. A hned v prvních dnech čekalo na stavbaře překvapení historického rázu – zařízení, které mělo sloužit k likvidaci mostu v rámci taktického ústupu vojsk během bojového konfliktu.  –  Připravené otvory byly do konstrukce zabudovány v minulosti, za tehdejšího režimu se dutiny vytvářely v každém mostu kvůli případné likvidace stavby. Umístění výbušnin se přestalo projektovat po sametové revoluci – upřesnil Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic.

Nyní probíhající oprava mostu v Oldřichovicích pokračuje čištěním mostovky, bouráním římsy a instalací ochranné lávky. Podle platného harmonogramu stavby bude následovat odkop přechodové oblasti a montáž záporového pažení za účasti těžké techniky.

Oprava mostu v Oldřichovicích potrvá nejméně do září letošního roku. V inkriminovaném úseku kyvadlová doprava vede kolem semaforů jedním pruhem pro oba směry. Výsledná cena rekonstrukce dosahuje hodnoty cca 10,3 milionu korun bez DPH.

Foto: TZ

Komentáře