TŘINEC Téměř 500 jehličnanů posbírali jen během ledna zaměstnanci odpadářské firmy SMOLO CZ. Včera se stromky svážely naposledy separátně, během února se budou sbírat ze stanovišť každé pondělí společně s velkoobjemovým odpadem, který se následně dotřídí na sběrném dvoře.

Jehličnany, které pracovníci sebrou ze stanovišť na komunální odpad nebo přijmou ve sběrném dvoře, nekončí na skládce, ale vyrábí se z nich dřevní štěpka. Proto je třeba stromečky odstrojit a zbavit ozdob.

Zaměstnanci třinecké kompostárny promíchávají štěpku společně s bioodpadem. Takto vzniklá hmota pak prochází díky působení mikroorganismů samovolným zahříváním (až na 78 °C), v zakládkách udržují předepsanou vlhkost a zajišťují pravidelné provzdušňování, které zaručuje mikrobiální nezávadnost kompostu a zamezí klíčivosti semen plevelů. Hmota takto fermentuje 6 až 8 týdnů, dozrávání pak trvá 3 až 4 měsíce.

Celková roční kapacita třinecké kompostárny je 8 400 tun zeleného odpadu.

Komentáře