Dzieci z Milikowa i Łomnej utopiły Marzannę

MILIKÓW, ŁOMNA DOLNA / Zgodnie z tradycją dzieci z przedszkoli z Łomnej Dolnej i Milikowa postanowiły pożegnać zimę i przywitać wiosnę. 

Z tej okazji wspólnie poszły nad Łomniankę z Marzanną, którą następnie zapaliły i wrzuciły do zimnej wody.

Współpraca pomiędzy przedszkolem z Milikowa i Łomnej trwa już od kilku lat. Raz dzieci z Łomnej przyjeżdżają pobawić się z kolegami z Milikowa, na wiosnę przedszkolaki z Milikowa rewanżują się i przyjeżdżają do Łomnej.

Komentáře