Hejtman kraje zřídil kalamitní štáb

REGION Hejtman kraje Ivo Vondrák se rozhodl zřídit kalamitní štáb. První jednání této pracovní skupiny je svoláno na 18. července 2018.

Kalamitní štáb se bude zabývat kůrovcem. „Kůrovcovou kalamitou nejvíce trpí právě náš region. A situace se stále zhoršuje, proto bylo nutné přistoupit k tomuto razantnímu kroku,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Členy nově vzniklého kalamitního štábu budou nejen odborníci z oblasti lesního hospodářství, ale také zástupci vlastníků lesa, obcí a dalších institucí.

Řešit se budou také opravy silnic, které jsou v důsledku nadlimitního odvážení dřeva poškozené těžkou dopravou. Loni se vytěžily v Moravskoslezském kraji skoro 3 miliony kubíků dříví.

Komentáře