Kawiarenka poświęcona została Karolowi Piegzie – pomysłodawcy Gorolskigo Święta

JABŁONKÓW Nauczyciel, pisarz, folklorysta, fotograf, malarz, społecznik, kolekcjoner – tym wszystkim był bohater świętogorolski Kawiarenki pod Pegazem. W literaturze zaolziańskiej zwany jest człowiekiem renesansu. Mowa jest o Karolu Piegzie – pomysłodawcy Gorolskigo Święta.

Tę wszechstronną postać trafnie przedstawił Janusz Wójcik. „Dzięki takim ludziom jak Karol Piegza przetrwała na Zaolziu polska tożsamość i do dziś rozwija się kultura polska. To dzięki pracy takich ludzi, nauczycieli, dyrektorów szkoły wyrosły następne pokolenia polskiej inteligencji na Zaolziu,“ podkreślił Wójcik.

Tegoroczną „Kawiarenkę pod Pegazem“ zainaugurował dziecięcy zespół Rozmarynek.

Agnieszka Szotkowska, uczennica PSP im. Henryka Sienkiewicza w Jabłonkowie a zarazem laureatka konkursu gwar „Po obu stronach Olzy,“ brawurowo przedstawiła tekst Karola Piegzy „Pamiyntnik moji matki.”

Nie mogło zabraknąć Karola Suszki, który dopełnił cały wieczór trafnym wyborem fragmentów z twórczości Piegzy. Pobliczność śmiejącą się do łez przekonywał o tym, że to najlepsza literatura, z jaką się spotkał. Interpretował fragmenty z „Sękatych ludzi“ czy „Tam pod Kozubową.“

Karol Piegza urodził się w Łazach jako syn górnika. W wieku czternastu lat musiał rozpocząć pracę na kopalni. Podczas I wojny światowej został wcielony do armii austro-węgierskiej. Po wojnie został nauczycielem. Po II wojnie światowej, podczas której był więziony w obozach koncentracyjnych, na stałe osiadł w Jabłonkowie, gdzie został dyrektorem polskiej szkoły.

Piegza musiał wybierać, czy będzie tworzyć w języku literackim i szukać sławy w Polsce, czy będzie pisać gwarą. Pozostał wierny Zaolziu. Należy do najbardziej wszechstronnych przedstawicieli humorystycznej prozy na Śląsku Cieszyńskim, potrafił przedstawić dzień górnika czy trudne życie na wsi w taki sposób, że trafiał do każdego rozbawiając wszystkich.

Był jednym z inicjatorów Gorolskigo Święta.

Uczestnicy Kawiarenki obejrzeli wystawę przedstawiającą życie i twórczość Karola Piegzy, którą przygotował Marian Steffek z Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków.

 

Komentáře