Návsí nespí. Pomáhá

NÁVSÍ Také občané Návsí z vlastní iniciativy začali šít roušky. Za týden své činnosti již distribuovali 350 roušek na odběrná místa, kde si mohou potřební lidé o roušku říci.

Šijí hlavně doma, ale v bezpečném počtu se také sešli a šijí ve Vojanu. Ušité roušky jsou pak rozvezené na několik míst – do Hrušky na Rogovci, do Coopu, do lékárný v Návsí a také na faru.

Úctyhodný je počet dobrovolníků, kteří se hlásí jak k šití, darování látky, hlídání dětí, tak také k rozvážení nejen roušek, ale i nákupů. Je pěkné vidět, jak se dokáží lidé v těžkých chvílích semknout a pomáhat si – konstatovala Lucie Brychcyová, která stojí za profilem  Navsí-Íčko na FB, jenž pomáhá v komunikaci mezi místními.

Nutno dodat, že ruku k „rouškovému“ dílu přiložil, i když s menším zpožděním, rovněž Obecní úřad Návsí, který od 25. března začal roušky rozvážet těm, kteří si o ně zavolají. K pomoci se nabídly i spolky jako SK Návsí či Slezská církev evangelická.

Foto: Lucie Brychcyová

Komentáře