Ohlédnutí: Ezoterický festival

TŘINEC S odstupem času se dá říct, že XI. Ezoterický festival v Třinci se konal příslovečně za pět dvanáct. Lidé, aniž by věděli, že za týden už na žádnou akci nevyrazí, se 7. března do Kulturního domu Trisia vydali v opravdu hojném počtu. V Třinci totiž ezoteriku mají rádi.

Mimo jednotlivých stanovišť ve vstupní aule, předsálí a galerii, byly zaplněny posluchači i jednotlivé učebny a sály, ve kterých probíhaly časově rozdělené přednášky k tématům Meditační zóna, Vědomá zóna a Astrologická zóna a také Zóna bohyně, Léčivá zóna a Vztahová zóna.

V aule, předsálí a galerii rozličně vonělo a k vidění a ke koupi na stáncích byly například Koření štěstí Šafrán, medailonky a svícny z orgonitu – kovu, který má mít schopnost transformovat energii – element ohně, Ivan čaj dovážený ze severní části Ruska či tibetské mísy.

V prostoru galerie si mohli návštěvníci dát i menší a vynikající svačinky ze zdravých potravinových výrobků a osvěžit se třeba i čajem z Kombuchy.

Jeden z přednášející Antonín Baudyš (Astrologická zóna) se ujal i přednášky která měla následovat po jeho vystoupení, neboť Helen Stanku s přednášku „O vnitřní síle“ nemohla přijet. A mluvil o stávajícím problému, který tolik ohrožuje v současném čase lidstvo, a to o koronaviru.

Dle organizačních pracovníků u jednotlivých „učeben“  a vstupenek, bylo účastno na 500 návštěvníků a největší zájem byl o zóny vztahovou, meditační a bohyně. Na přednášce Gabriely Filippi bylo více jak 300 posluchačů.

Foto: Pavel Schauer

Komentáře