Opowiadani na niedziele

  Jako sie król spolił


  Jedyn król sie jednego pytoł, kiere państwo je nejwiynkszi. Czi jego je wielki. A wszecy sie mu boli powiedzieć, że go mo małe. A jedyn sie łośmielił, a powiedzioł: „Nó, dość wielki je, ale dyby chcioł na całóm harmónijym zagrać, toby łuż to było za granicym”. – „Za to bedziesz mioł głowym ściyntóm. Ale wiysz co? Jak zrobisz jeszcze to, co by ni mógło być, a bedzie to, tak dobre. Głowym bedziesz mioł całóm”. – „Tak siadejcie na kónia, jadymy”.

  I jechali. Przijechali do lasa, tam staro chałupa, łotargano, dziura do powału, piec stoji, a na piecu żiglawy, taki pokrziwy narośnióne. A teraz łun pado tymu królowi: „Teraz se wyńdźcie na tyn piec, że sie spolicie”. – „To sie nie spolim. Siedym roków sie tu nie kładzie i żebych sie spolił?” – „Jo wóm zezujym bóty i wyskoczcie tam”. Król wyskoczil i „aaa”. Wio z pieca. Spolił sie. – „No widzicie. Padaliście, że sie nie spoli na zimnym piecu. Spoliliście sie. Wygrołech”. I nie zabili go.

  O autorce vyprávění: Anna Chybidziurowa se narodila v Bukovci na sklonku panování císaře Františka Josefa I.,  26. července 1898 ve dvoru u Wocławků (Wocławky). Rovněž její rodiče pocházeli z Bukovce, otec z osady Malinky, matka Marie rozená Ćmielová z Markova. Její vypravěčské nadání obdivovali všichni od Hrčavy po Bukovec.

  Děkujeme autorovi publikace Karolovi Danielovi Kadłubcovi a vydavateli – spolku Ducatus Teschinensis – za souhlas s publikováním na našem portálu vybraných povídek z knihy Opowiado Anna Chybidziurowa. Publikaci (již II. vydání) lze zakoupit v regionálních knihkupectvích.

  Komentáře