Opowiadani na niedziele

Jako Maciej, Grzegorz a Matka Bosko chladali wiosny


Nejpiyrwi Świynty Maciej, apostoł, szeł chladać wiosny, ciepła. Że przeca fórt nie beje morz. I szeł. Tam w jednej karczmie spiywali, pili, dziwili. łUn tam wlóz. No chned mu
dali półkym i wypił, i zagrzoł sie. – „O kruca, to tu dobre, bo tu łuż kapke wiosna
przeblyskuje”.

Ale tu sie ni móg Grzegorz doczkać. – „Co tam robi, tyn Maciej? Trzeja przeca ciepła chladać”. Szeł zaś i przidzie ku tej samej karczmie. – „Nó stawim sie tam, co tam robióm”. Za Grzegorza jidzie śniyg do morza. Tak wlóz. Nó i tu zaś mu dali półkym, chned i drugóm. I łuż mu zaś ciepło było, zostoł.

Teraz szła Matka Bosko. – „To uż nie jidzie wydyrżeć przeca. Uż musim jiść. Każ by byli, każ by zostali?” Jidzie zaś tam a tam taki dziwy sie robióm, spiywajóm, tancujóm. Wlazła tam. I zaś z winym ku ni, dowajóm ji. I też wypiła cosi, ale jich uż wyprała z tej karczmy. Jidzie a żaby łuż przed nióm łuciekajóm, łuż wyszły. Tak teraz uż beje wiosna. Bo łuż po Matce Bożi jak żaby wyndóm, tak łuż dobre, jyny jak przed Matkóm Bożóm wyndóm, tak eszcze zły czas.

 

O autorce vyprávění: Anna Chybidziurowa se narodila v Bukovci na sklonku panování císaře Františka Josefa I.,  26. července 1898 ve dvoru u Wocławků (Wocławky). Rovněž její rodiče pocházeli z Bukovce, otec z osady Malinky, matka Marie rozená Ćmielová z Markova. Její vypravěčské nadání obdivovali všichni od Hrčavy po Bukovec.

Děkujeme autorovi publikace Karolovi Danielovi Kadłubcovi a vydavateli – spolku Ducatus Teschinensis – za souhlas s publikováním na našem portálu vybraných povídek z knihy Opowiado Anna Chybidziurowa. Publikaci (již II. vydání) lze zakoupit v regionálních knihkupectvích.

Komentáře