Opowiadani na niedziele

Jewka TrzynczankaStatystyka ło seksie pyndzyjónistów

Łoci sie mi w dołkach zaczyny kryncić jako na ryngiszpilu. Na szczynści żech se siedziała we fotelu w chałpie. Po dłógim czasie żech se kupiła gazetym plotkorkym. Na poczóntku żech se myślała, że sie jisto trafikantka zmyliła i dała mi jakómsi inszóm gazetym z pod pudle, bo taki ty ło seksie, że na łoczach nie śmióm być, aby sie jaki nieletni za wczasu czymusi nie prziucił. Ale dyć dzisio dziecka sóm aji tak już w dziesiynci chytrzejsi, niż my wtedy byli w łosiymności.

Ale tóż ku tej republikowej seksualnej statystyce. Dowiedziałach sie z tej gazety, że pyndzyjóniści po szejdziesiynci piynci rokach majóm seksualne gościny każdy tydziyń. Tóż nie wiym, jaki to je, bo mojich znómych ani mie sie wtedy żodyn nie pytoł, jako se na tym my stojimy. Nie wiedno, jesi wtedy ci, kierzi robili tóm stytystykym, chodzili po chałpach od Aszu aż po Hyrczawóm, jako przi rachowaniu ludzi, majóntku aji bydła. Nó, ale statystyka je statystyka. A jak sie to zprumieruje z młodsimi rocznikami, tóż to jisto na jednych wyndzie roz za tydziyń, na drugich roz za miesiónc a na tych dalsich już tego wiela nie zbedzie.

Jak tak człowiek rozmyślo, tóż my na tym statystycznie zaś tak żle nie sóm. A potym, dyć chwolić sie nóm jeszcze żodyn nie zakozoł. A nikierzi sie radzi chwolóm. Bo sóm aji tacy miglanci, że na gymbie jim to idzie, ale jak przidzie do skutku, tóż jim ni jyny gymba sklapnie. Przi piwie tego nikiedy nawykłodajóm tela, że by to było jako na brazylijskóm telenowelym, bo tam sie też zdało, że to kóńca mieć nie bedzie. A dyć nikierzi aspóń tela majóm a aji po łosiymdziesióntce gónióm w łobłokach. Ale też nas nie muszóm spowiadać, chocioż anonymnie, kiela razy za tydziyń, miesiónc ci rok… Na taki, dyby sie mie kaj na ceście wypytowoł, to bych sie go spytała, ci ni mo insi roboty. Panowie, co nóm planujóm łodejści do pyndzyje, by aji byli radzi, dyby my wiela krankasy nie wyużiwali a mieli by radość, dyby my sie raci umiłowali. Aji bulwary by miały ło cim pisać, że pyndzyjóniści, jako by sie przekwalifikowali, a zamiast marodzić, to by jedyn na drugim ducha wyziónył. Aji by sie możne statnio kasa wypełniła i nie było by trzeba ani zokryntki ze silónowych bucior zbiyrać, aby było na biydne dziecka. Dyby sie raci popytali seniorów, jako sie nikierym żije i jako kóniec z kóńcym wiónżóm, to by wiynksi łosóg zrobili.

Nó, ale aji gazety se muszóm na sebie zarobić. A dyć kiela razy je lepi pocitać ło seksie niż ło krawalu w nasim parlamyncie. Ale taki nadpis wielkimi literami – DŮCHODCI SE MILUJÍ 4 X V MĚSÍCI…to by aji półalfabetowi łoci z dołków wylyzły.


O autorce:  Eva Szczerbová, rozená Suszková, se narodila 17. září 1938
v Písku u Jablunkova. Její matkou byla lidová vypravěčka Marie Suszková, známá
jako Chraścinka z Pustek. Ve svých patnácti letech začala pracovat v železárnách v Třinci, kde byla zaměstnána až do roku 1994. Pravděpodobně i pod vlivem své matky se začala poměrně brzy věnovat také psaní. Nejprve psala tzv. do šuplíku, od roku 2007 publikuje pod pseudonymem Jewka Trzynczanka. 

Děkujeme autorce a vydavateli – spolku Ducatus Teschinensis – za souhlas s publikováním na našem portálu vybraných povídek z knihy Jako sie tyn żiwot zmiynio, kterou lze zakoupit v regionálních knihkupectvích.

Komentáře