TŘINEC Třinecká huť se zavázala k šestnácti aktivitám v řádech milionů korun. Patří k nim pořádání ozdravných pobytů pro děti, úklid komunikací ve městě či výsadba i péče o zeleň.

Snaží se tak zmírnit negativní vliv průmyslu na životní prostředí. „Naše technologie již dnes plní nejpřísnější limity emisí prachu a dalších látek. Koncentrace vypouštěných emisí prachu z jednotlivých zdrojů se pohybují v řádech jednotek miligramů na metr krychlový. Během uplynulých 4 let jsme snížili emise prachu o více než dvě třetiny,“ konstatuje výrobní ředitel společnosti Česlav Marek.

Například na nejprašnějších spékacích pásech aglomerace byla za rok 2017 dosažena na výstupu z tkaninových filtrů průměrná koncentrace tuhých znečišťujících látek ve výši pouhých 3 miligramů na m3.

Firma od privatizace do ekologických projektů investovala již přes 9 miliard korun. Výrobní zařízení dnes plní nejpřísnější podmínky provozu, takzvané technologie BAT. Nejmodernější odprášení látkovými filtry je v současnosti instalováno na všech podstatných zdrojích znečišťování ovzduší. „Třinecké železárny dnes do ovzduší vypouští zlomek toho, co v minulosti,“ dodává Česlav Marek.

Snaha firmy o zlepšení prostředí tím ale nekončí. V roce 2017 například vyslala na desetidenní pobyt do Tater 260 školáků z okolí Třince. Ozdravné pobyty pořádá už čtyři roky, celkově vynaložená částka už přesáhla 6 milionů korun.

Kromě toho huť podpořila rozvoj populace silně ohroženého ledňáčka říčního, který se vyskytuje v areálu železáren na vodním toku Olše protékající jejím středem. „Staráme se také o pravidelný úklid města a okolí hutě od prachu, investovali jsme 4,5 miliony korun do výsadby zeleně v huti i jejím okolí a její údržby,“ doplnil výrobní ředitel.

Stejně jako v minulých letech pak zorganizovala úklid a čištění řeky Olše a jejích přítoků od naplavených nečistot a odpadů.

Komentáře