Třinecká škola na Jablunkovské má nové dílny

TŘINEC Krajská organizace pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami má po rekonstrukci dílen. Škola dostala také novou schodišťovou plošinu. Projekt v třinecké škole vyšel na 1,7 milionu korun.


Vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami má svá specifika. Práce s těmito
dětmi bývá náročnější a vyžaduje kvalitní zázemí pro výuku i další pomůcky, jako je
například schodišťová plošina. Jsem rád, že se nám daří naše školy a školská zařízení
postupně modernizovat. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Třinec má tak nově vybavené pracovní a šicí dílny, které poslouží jako tréninkové pracoviště pro aktivizační opatření či tranzitní program. Nácvik motorických dovedností je pro vzdělávání většiny žáků této školy naprosto zásadní – uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Realizace projektu stála 1,7 milionu korun. Evropská dotace pokryla 85 % uznatelných nákladů, dalších 5 % přispěl stát. Z krajské pokladny šlo na projekt celkem 400 tisíc korun.

Modernizace dílen byla zahájena v roce 2021, spočívala ve stavebních úpravách dvou
místností, do kterých bylo následně pořízeno nové vybavení. Dílny tak mají zbrusu nové
dílenské a pracovní stoly, židle, skříně, tabule, ICT vybavení, ale také stolní vrtačku.

Komentáře