Třinečtí zastupitelé schválili rozpočet na příští rok

TŘINEC Rozpočet města na rok 2022 schválili třinečtí zastupitelé na svém 19. zasedání v úterý 7. prosince. Třinec bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem, který počítá s příjmy ve výši 789 326 687 Kč a výdaji 914 214 300 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude město zcela krýt z vlastních zdrojů, což jsou ušetřené peníze z předchozích let.

Rozpočet na rok 2022 počítá s dokončením již rozjetých staveb včetně zahájení výstavby parkovacího domu na Sosně, v plánu jsou i nové investice a rekonstrukce, největší bude nadjezd na ulici Závodní nebo rekonstrukce ulice Kaštanová včetně nové příjezdové komunikace ke kostelu a k areálu hřbitova. V případě získání dotace postaví město chodník na Podlesí, investovat bude do oprav objektů v majetku města, oprav komunikací a dalších projektů.

Rozhodovali jsme se podle toho, co je teď zbytné a co nezbytné. Musíme ustát složité období, které nás čeká, kdy peněz nebude tolik. Pandemie koronaviru nás nezastaví a investovat budeme především do dopravních staveb, oprav komunikací, rekonstrukcí škol, rozšíření parkovacích míst a životního prostředí – uvedla primátorka Věra Palkovská. V rozpočtu, který zastupitelé schválili, se pro celkem 23 investičních projektů (včetně těch, které se převádějí z roku 2021, viz např. zmíněný parkovací dům) počítá s částkou ve výši cca 250 milionů korun.

Na výdajové stránce rozpočtu města mezi významnými položkami jsou doplatek na zajištění autobusové dopravy ve výši zhruba 68 milionů korun a sociální a kulturní oblast. – Prostřednictvím dotací bude město, ve stejném objemu financí jako v minulosti, podporovat celoroční činnost spolků a organizací v oblasti kultury, sportu a přispěje i v oblasti sociální, aby byla lidem v tíživých životních situacích podána pomocná ruka – uvedl náměstek primátorky Radim Kozlovský.

 

Komentáře