TŘINEC Pacienti Nemocnice Třinec v rámci léčby pooperační bolesti hojně využívají možnost kontrolované analgezie a tuto metodu si velice pochvalují.

Pacientem kontrolovaná epidurální analgezie (PCEA) je metoda podávání analgetické terapie ve spolupráci s pacientem a umožňuje pacientovi kontrolu nad intenzitou bolesti. Při této metodě si pacient může sám aplikovat dávku analgetik do epidurálního katetru v případě zvýšení bolesti. Tato metoda je spolehlivá, je zabezpečená proti předávkování pacienta, umožňuje ve spolupráci s pacientem dosáhnout adekvátní úlevy od bolesti s ohledem na individuální potřeby pacienta.

„Tato metoda dosahuje vyšší spokojenosti pacientů a může přispět k rychlejší mobilizaci v pooperační péči, může zkrátit dobu hospitalizace a optimalizovat zvládnutí pooperační bolesti. Analgetická dávka je podávána standardním postupem dle ordinace lékaře s využitím dávkovače léků, který pacientovi umožní pomocí stisku jednoduchého ovladače přidat dávku analgetika. Pacient je o postupu podávané analgezie informován lékařem,“ doplnila Irena Sikorová Nožková, tisková mluvčí nemocnice.

Tento dávkovač (PCA pumpu) lze využít i pro aplikaci analgetik, zpravidla opiátů, do žíly. Prozatím ale pumpu využíváme výhradně k epidurálnímu podávání, zejména u pacientů po plánovaných výměnách kyčelního a kolenního kloubu. Dále pak u pacientek po císařském řezu.

„Od května do konce roku 2022 jsme PCEA využili u 92 ortopedických a 4 chirurgických pacientů a u několika desítek pacientek po císařském řezu. PCEA měla u drtivé většiny pacientů požadovaný efekt a pacienti si ji pochvalovali. V roce 2023 plánujeme metodu rozšířit i na další spektrum operačních výkonů,“ doplnil MUDr. Tomáš Sklenář, lékař mezioborové JIP a ARO.

Zdroj a foto: Nemocnice Třinec

PCA= pacient controlled analgesia (pacientem kontrolovaná analgezie)

PCEA= pacient controlled epidural analgesia (pacientem kontrolovaná epidurální analgezie)

Komentáře