Vyhlásili smogovou situaci

REGION I když je koncentrace prachu poněkud nižší než v pondělí ráno, dnes v 9 hod. Česky hydrometeorologický ústav vyhlásil smogovou situaci pro Jablunkovsko a Třinecko. 

„Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 hodnotu 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod 100 mikrogramů/m3,“ vysvětlují meteorologové.

Proto i nadále platí, že by se osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidé a malé děti měli zdržet při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.

„Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého,“ tvrdí meteorologové.

Komentáře