W Gródku pokozali, co sie stanie, jak starka a starzik dostanóm komputer

GRÓDEK W Gródku w niedziele zagrali fajne przedstawiyni po naszymu. Pokozali, co sie stanie, jak starka ze starzikym dostanóm pod strómek od wnuków komputer.

Ludzie sie śmioli a klaskali od poczóntku aż do kóńca. Sztuke napisoł sóm dyrektor polski szkoły Kazimierz Cieślar. Troche mu pumógli aji aktorzi na prubach.

Je trzeba powiedzieć, że jim to grani fakt szło dobrze. Starzika groł prezes PZKO Stanisław Wolny. Jako Starka sie pokozała Anna Łacek. Chłopa, kiery sie zno na komputerach a nie jyny, zagroł Robert Dróng. Jako wnuki sie pokozali Karolina Medek i Marek Kwaczek. No a sómsiada zagroł Paweł Pilch.

Komentáře