Zájem o řemesla a technické obory roste. I díky tisícovým stipendiím

JABLUNKOV, TŘINEC Když se středoškolák odborné školy dobře učí a je šikovný, může si přijít na několik desítek tisíc korun za jeden školní rok. A mít rovněž garanci práce po ukončení studia. Stipendijní programy, které fungují jak v krajských, tak v některých soukromých středních odborných školách přinášejí ovoce – zájem deváťáků o učňovské i maturitní obory neustále roste.

Moravskoslezský kraj stipendia, které mají zvýšit zájem o vybrané obory u absolventů základních škol a také motivovat středoškoláky k lepšímu prospěchu a zodpovědnějšímu přístupu ke vzdělávání, vyplácí už od školního roku 2017/2018. Tehdy se jednalo o 3,1 milionu korun. V tom letošním pro stipendia počítá s částkou 13 milionů korun, stejně jako v příštím školním roce.

Pozitivní výsledky stipendijního programu jsou více než zřejmé. Oproti školnímu roku 2016/2017, kdy stipendia nebyla, se počty nově přijatých žáků každoročně zvyšují v průměru o 25 procent – uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.  Jeho slova potvrzuje i ředitel Střední školy Jablunkov Roman Szotkowski. – Ano, zájem o studium na naší škole se zvyšuje, a týká se všech oborů. Největší je pak o opraváře zemědělských strojů v případě učňovských oborů, u těch maturitních pak vede doprava a logistika.

Jak fungují stipendia na střední odborné v Jablunkově

Odborná škola v Jablunkově je školou krajskou a do krajského stipendijního programu byla zařazená v letošním školním roce. Stipendium, které studenti vybraných oborů mohou získat se skládá ze dvou složek – motivační (řádná školní docházka a žádné kázeňské přestupky) a prospěchové, která v případě učňovských oborů je podmíněná známkou z odborného výcviku (nejhorší 2). Za první pololetí letošního školního roku, i přes covidová opatření tedy studium online, škola na stipendiích vyplatila 389 100 korun a na stipendium dosáhli 104 žáci z vybraných oborů (například studenti IT oboru do krajského stipendijního programu nejsou zahrnuti)

– V případě složky motivační si student může přijít až na 700 korun měsíčně. Prospěchová složka stipendia se vyplácí pololetně. Studenti s vyznamenáním mohou počítat s pěti tisíci korunami. Ti, jež dosáhli prospěchu do 2,4, a těch jsme v prvním pololetí měli nejvíce, pak dostali 3 tisíce. Kdo pouze prospěl, dostal tisícovku. Sečteno za jeden školní rok žák z vyznamenáním, který do školy řádně chodil, si může přijít na 17 tisíc korun. Pokud připočteme k tomu zhruba dva tisíce měsíčně za praxi, které žák, pokud je šikovný, dostává od podniku, ve kterém praxi má a další dva tisíce za to, že se s danou firmou dohodne na budoucím pracovním poměru, studenti zejména 2. a 3. ročníků si během školního roku mohou přijít na opravdu slušné peníze  – uvedl ředitel školy Roman Szotkowski.

Jak fungují stipendia na středí odborné v Třinci

S otázkou, zda a pokud ano, tak jak stipendijní podpora funguje na Střední odborné škole Třineckých železáren, tedy na soukromé škole, která do krajského stipendijního programu nespadá, jsme se obrátili na tiskovou mluvčí TŽ Petru Juráskovou.
 – V naší střední odborné škole jsme zavedli takzvaný kreditní systém hodnocení a studenti  jsou rovněž odměňováni za produktivní práci na praxi. Jinak řečeno žáci získávají kredity za různé aktivity, jako jsou například účast na odborných soutěžích, prospěch, bezpečnost, chování a podobně. Ti nejlepší pak mají možnost nastoupit do Třineckých železáren na dobu určitou přímo (dřív nastupovali nejdřív do agentury). Systém odměňování žáků za produktivní práci pak funguje nejen v samotných Třineckých železárnách, ale i na pracovištích přibližně padesáti dalších se školou spolupracujících firem, u kterých část žáků má praxi či odborný výcvik. Odměny jsou odstupňované podle hodnocení, které jim vystavují instruktoři. Kdo dostane čtyřku, musí se spokojit dejme tomu se třemi stovkami měsíčně, ti nejšikovnější si ale mohou přijít i tři tisíce korun – uvedla Jurásková.
Jelikož praxe je součástí všech oborů SOŠ TŽ – učňovských i maturitních – tak na odměnu mohou dosáhnout všichni studenti.

Komentáře