Zaolzie potrafi

CZESKI CIESZYN W cieszyńskim ośrodku kultury Strzelnica w piątek 10 maja odbyło się tradycyjne TALK SHOW „ZAOLZIE POTRAFI”, czyli spotkanie z ciekawymi Polakami z Zaolzia. Gośćmi Izabeli Wałaskiej byli Mariusz Wałach – prezes Kongresu Polaków, Helena Legowicz — prezes PZKO, Izabela Kapias — aktorka, dyrektor Czesko-Polskiej Izby Handlowej i była redaktor polskich audycji w Radiu Ostrawskim oraz Renata Czader — dyrektor stowarzyszenia rodzin niepełnosprawnych dzieci „Nigdy nie jesteś sam“.

Helena Legowicz oraz Mariusz Wałach zaznajomili publiczność z pracą w ZG PZKO oraz Kongresie Polaków, chwalili również bardzo dobrą współpracę między Kongresem a PZKO, mówili o wyjazdach do Pragi czy Warszawy. Wałach stwierdził, że chciałby mieć energię Heli, bo ona i w podróży ciągle pracuje.

Izabela Kapias zdradziła, jak z aktorki można stać się dyrektor Czesko-Polskiej Izby Handlowej, jak nie lubi odpowiadać na pytanie, czy bardziej czuje się Polką czy Czeszką. Na takie pytanie odpowiada, że „dzieuchóm tustela“.

Wielkie owacje zebrała Renata Czader, która opowiadała o swej pracy na rzecz fundacji Nigdy nie jesteś sam, zaznajomiła obecnych o przebiegu obozów dla niepełnosprawnych, o tym, jak przynajmniej na chwilę pomóc odpocząć rodzicom niepełnosprawnych dzieci.

Wszyscy uczestnicy musieli odpowiedzieć na pytania, jak wygląda ich zwykły dzień, jakie plany mają na wakacje.

Talk show prowadziła pomysłodawczyni Izabela Wałaska, która jest zarazem głównym organizatorem imprezy.

Dla dzieci były przygotowane warsztaty malarskie, które prowadziła Barbara Kowalczyk. W ramach warsztatów odbyła się wystawa obrazów dzieci oraz ich nauczycielki.

Wieczór rozpoczął się występem formacji tanecznej z czeskocieszyńskiej podstawówki pod kierownictwem Marii Szymanik.

Zaśpiewała grupa muzyczna Nonet oraz Iza i Ela Bolek.

Komentáře