Balowali do samego rana

PIOSECZNA Do biołego rana w sobote sie balowało aji na Piosecznej. Organizatorym było MK PZKO.

Już w szatni nas prziwitała sympatyczno obsługa.

Do tańco szałowo i wystrzałowo groł DJ Młynek.

Ludzi było tak akurat – ani mało – ani moc. Na parkiecie mioł każdy dość miejsca.

Aji na balu trzeba być online. Co gdyby mi gdosi cosi ważnego napisoł.

Na co ta frónta je?

Jasne, na kwiotka.

Sztyry przepiekne róże.

Wykupiły my wszystki kotyliony.

Już skoro nic nie zostało

Aji kucharki se zasłóżóm za dobróm wieczerze kwiotko.

Trzeba mieć selficzko z balu.

Dowej pozór, bo mie pichniesz.

O program sie postarały przepiekne dziywczacka, kiere sie nazywajóm Leila.

Chłopi z takigo wystympu byli fest zadowolóni.

Ponikierzi se to aji nafocili.

A z dzieuchami sie wyfocili.

Odważni prugowali podle dzieuch aji zatańcować. Ganc im to szło.

Ponikierzi z rużóm se zaszli po puse.

Paniczko, dejcie sie z nami półke. Że mocie auto? My mómy dóma dwa.

Był to fajny bal, wszycy sie bawili do samego rana.

Komentáře