Biercie bicykle a podziwejcie se, skónd wyciyko Olza

PIOSEK Byliście kiedy u źródeł Olzy? Jeśli radzi jeździcie na bicyklach, zarezerwujcie se niedziele.

O drugi po połedniu z Piosku od fajerdepa (požární zbrojnice) wyjyżdżo rodzinno wycieczka do źródeł Olzy. Nie musicie sie boć, że nie dojedziecie, bo trasa je wymyślano tak, coby dojechały aj dziecka a starsi ludzie.

Pojedziecie 15 kilometrów podel rzeki, po ceście sóm narychtowane aj jaksi atrakcje dlo dziecek. Pozywo was Klub Miłośników Historii (Klub milovníků historie).

Komentáře