Borek rozvíjí talenty

TŘINEC Již třetím rokem děti z Borku navštěvují taneční kroužek v Komunitním centru Borek, kde mají možnost rozvíjet své talenty. Jako cíl si kladou zdokonalovat se a vystupovat na veřejnosti.

Taneční kroužek v Komunitním centru Borek vznikl náhodou, když jednu z maminek zaujalo to, že si děti zpívají a tančí v jejich ulici. Napadlo ji obrátit se na vedoucí Komunitního centra Borek Lenku Szotkowskou. Ta umožnila vznik tanečního kroužku pod vedením Věry Vaňákové. 

Děti byly nápadem nadšené a s radostí začaly do kroužku docházet. Jejich první vystoupení začala na různých akcích organizace Bunkr, o.p.s., která Komunitní centrum na Borku provozuje. Poprvé děti vystoupily veřejně na Přehlídce národnostních menšin v Třinci, na soutěži „Ukaž, co umíš“ v Opavě a dalších.

Letos měly možnost vystoupit společně s dětmi ze základní umělecké školy na koncertě festivalu Jeden svět. Další vystoupení je čeká na akci Den pro rodinu a Přehlídce národnostní menšin v Třinci a opět na akci „Ukaž, co umíš“ v Opavě. S úsměvem a pílí, kterou do příprav vkládají, se děti na všechna další vystoupení moc těší.

Věra Vaňáková, Lucie Lyčková

Komentáře