Bystřice vzdala čest památce padlých

BYSTŘICE Obec si nedávno připomněla 73. výročí svého osvobození. Ve II. Světové válce položilo život celkem 137 Bystřičanů.

Z toho jich 40 zahynulo v koncentračních táborech Osvětim, Mathausen, Gusen, Ravensbrück. Dalších 7 zastřelilo gestapo v obci, jednoho v Protektorátu Čechy a Morava a jedna Bystřičanka zemřela na Slovensku při bombardování.

Sedm padlo v Katyni. Na frontách 2. světové války přišlo o život dalších 68, tři nepřežili nucené práce v Říši a deset zůstalo nezvěstných.

„Bystřice byla osvobozena 2. května 1945 vojsky 38. armády 4. Ukrajinského frontu. Ustupující Němci zlikvidovali již 1. května železniční most a o půl hodiny později silniční mosty na řece Hluchové a na řece Olši. Ve dvě hodiny po půlnoci vyletěl do vzduchu silniční most na řece Hluchové a o půl hodiny později i podjezd pod železniční tratí,“ popisuje události kronikář obce Petr Majer.

V dopoledních hodinách dne 2. května jakoby se život v obci zastavil, teprve krátce po poledni se na jejím okraji objevil první sovětský průzkumník a krátce na to již do obce vstoupili sovětští vojáci.

„Není známo, že by někdo 2. května 1945 v Bystřici padl, nevedly se zde totiž žádné boje, Němci stačili ustoupit směrem k Třinci. Mnohem větší však byly materiální škody,“ zmínil ještě Majer.

Komentáře