Jak sie na wozach do Lasku Miejskigo jechało

JABŁÓNKÓW Przed połedniym stanyło kole rynku a cesty do Lasku Miejskigo pełno ludzi. Wszyscy czakali na korowód zespołów a wozów alegorycznych, kiery każdego roku zaczyno niedzielne Gorolski Świynto.

Kiedysikej szeł pochód aż z Nowsio – nejprzód od cugu, nieskorzi od gospody u Mrózka w Nowsiu. Piyrwszy pochód, w 1948 roku, ale wychodzoł od Polski Szkoły Wydziałowej.

Jako piyrwszy w pochodzie jedzie gorol na kóniu. Po rozpiyrwszy tak było w 1952 roku, kiedy se Gorolski Świynto przeniósło do Szygły. Wtedy na kóniu jechoł Jura spod Grónia.

Po jego śmierci zaczón jeźdić wtedy 12-letni Adam Ryłko – w tym roku był na czele pochodu po dwacaty roz.

Komentáře