Líštnici lemuje nová opěrná zeď

TŘINEC  Podél toku Líštnice v Třinci – Horní Líštné vznikla nátrž břehu, a hrozilo, že část přilehlé vozovky upadne. Bylo nutno postavit opěrnou zeď. Stavba si z rozpočtu Třince vyžádala 6,5 milionu korun s DPH.

Stavba železobetonové opěrné zdi začala loni v říjnu. – Stávající místo bylo v havarijním stavu. Voda podemílala břeh a hrozilo nebezpečí jeho sesunutí a stržení části přilehlé cesty, která je navíc páteřní komunikací, která do lokality Líštné vede – vysvětlila primátorka Věra Palkovská.

Nová železobetonová zeď, která usměrnila tok říčky a zajistila její břeh, se nachází v Horní Líštné naproti restaurace U Sliwki. Má délku 44 metrů, je založena na mikropilotech a stabilizována řadou lanových kotev. Svah břehu byl zpevněn kamennou rovnaninou z lomového kamene. V rámci stavby byla rekonstruována i vozovka v pásu podél nové opěrné zdi a přibylo i nové silniční zábradlí.

Foto: TZ

Komentáře