MOSTY KOŁO JABŁONKOWA Kole 220 młodych ludzi w strojach sie w sobote 28 stycznia w Kasowym bawiło do biołego rana. Zaolziańsko młodzież zorganizowała Bal Folklorystyczny – Nasz bal. Zainteresowani balym było ogrómne, bilety sie wysprzedały do ostatnigo.  

Wszeckich pieknie prziwitoli miodulóm główni organizatorzi Agnieszka i Adam Farni.

-Chcieli my zrobić takóm impreze dlo młodych, kierzi przidóm w strojach, bedóm sie wspólnie bawić, śpiywać, tańcować. Chodzymy po balach a tak my stwierdzili, że jak kajsi gro kapela ludowo, tak tam je nejlepszo zabawa. I tak powstoł tyn pomysł. Mómy tu jyny kapele, bo chcymy, aby my sie wrócili ku korzynióm naszej kultury, aby my sie bawili po naszymu – zdradziła redakcji główno inicjatorka i organizatorka balu Agnieszka Farna.

Kiela je godzin? Tyn cug z Cieszyna tu bedzie za 10 minut a potym hned zacznymy.

Niech se już wszecy siednóm, dyć trzeba zaczynać.

Bal sie zacznył od scenki Jewki z Marysióm, kiere wykłodały o tym, jak za młodu wszecki bale na Ślónsku wymiatały. Starki zagroł Janek Michalik z Dominikym Polczkym.

Ludzie sie hned od poczóntku dobrze bawili.

Potym Janek, kiery był konfaransjerym, wszeckich przełokropnie pieknie prziwitoł.

-Móm radość, że sie nas tu zeszło tak moc. Jo se tak prawił, że jak nas bedzie do stówki, tak bedymy my – organizatorzy – strasznie radzi. Parcie, kiela sie nas tu zeszło, je nas  wiyncej jak dwiesta. Je widać, że tako impreza było potrzebno. Kole nas je tela rozmajtych bali, ale wyście przijechali do Kasowego. Pozdrowióm wszeckich Goroli, Dolan, Tustelanów aji Tamstelanów, Poloków, Czechów, Szkopyrtoków, Słowioków, a wszeckich, kierzi majóm radzi klimat sercu miłego Ksiyństwa Cieszyńskiego. –

Bal sie zacznył od chodzónego, ku kierymu grała Kapela Czerchla. Było fajnie sie dziwać, kiela młodych mo rado naszóm kulture, nasze pieśniczki. Na scynie sie zmiyniały kapela Bezmiana, kapela Nowina oraz kapela Czerchla. Z zaproszonych zespołów grała do tańca Cimbálová muzika Odera z Czech i kapela Tygiel z Polski.

– Nejprzód my myśleli, że pozwiymy jyny nasze kapele. Ale potym my se prawili, że pozwiymy aji insze kapele, aby cało zabawa nie stoła jyny na naszych pieśniczkach. Tak tu dzisio gro aji Cimbálová muzika Odera z Czech i kapela Tygiel z Polski – dopełnił Adam Farny.

Gdo był na balu, móg sie nauczyć tańcować łowiynzioka. Była aji zabawa ze wstónżkami. Każdo dzieucha – wydano aji swobodno – dostała jednóm maszle i miała jóm zawiónzać nejsympatyczniejszymu synkowi na balu. Było jedno czy je żónaty czy swobodny. Kiery wygroł, tego fakt nie wiymy, bo wszecy syncy na balu byli przesympatyczni.

– Kapke my sie boli, aby jacy ludzie prziszli, bo przeca młodzi a strój to nie dycki idzie dogrómady. Ale podle pełnej sali widać, że młodzi majóm radzi folklor, nasze pieśniczki –  radowoł sie z pełnej sali Janek Michalik. Organizować bal pumogali Jakub Czepiec, Robert Molinek, Jola Iwanuszek i Dorota Bartnicka. Każdy mioł jakómsi funkcje. Jedyn załatwioł bufet, dalszy pogram, kapele, jedzyni. Wszecko klapło, je widać, że to młodzi umióm robić.

Niech żyje bal, bo to je bal nad bale!

To ci prawiym, przidzie sama, on zostanie dóma.

Pasuje ci to dzisio.

Wspólne foto z balu nimoże brakować w albumie rodzinnym.

Jasne, teraz z Jankym je o wiela lepsze.

Skoro wszycy na bal prziszli we stroju. Ponikierzi majóm swój, ponikierzi se go musieli pojczać. – A jo zjiścił, że w dómu mómy dwa stroje, do teraz żech to nie wiedzioł, już sie nie muszym po drugi starać, kaj zeżynym gorolski strój przed balym – dodoł Janek Sikora z Milikowa.

Jedzyni nie było ganc gorolski,

ale wszeckim szmakowało.

Była to fajno impreza. Za rok zaś w Kasowym z młodymi, bo ci sie umióm bawić na całego!

 

Komentáře