Ohlédnutí: DDM v Jablunkově slavilo

JABLUNKOV Ve čtvrtek 5. května Dům dětí a mládeže v Jablunkově oslavil 70 let své existence. Samotná oslava se konala v sále jablunkovské radnice.

Budova jablunkovského DDM má dlouholetou historii – od roku 1875. Nicméně dětem budova začala sloužit až 17. října 1950, kdy Místní národní výbor odsouhlasil využití této budovy pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže. A tak 20. května 1951 došlo k slavnostnímu otevření Domu pionýrů a mládeže. Po revoluci v roce 1990 bylo středisko přejmenováno na Dům dětí a mládeže.

​Slavnost se měla konat již minulý rok, ale koronavirová pandemie pořádání velkých akcí neumožňovala. Oslavy se proto přesunuly do letošního roku formou velkolepé akademie. Zájem ze strany veřejnosti byl obrovský, sál byl zaplněný do posledního místečka.

Na úvod formou prezentace byli přítomní seznámení s historií budovy, ve kterém DDM má své zázemí. Pak už se na scéně prezentovaly především taneční kroužky.

Nechyběly moderní tance, ale byly i ukázky našeho gorolského folkloru. Další kroužky svou činnost prezentovaly ve vedlejší místnosti.

Po celou dobu trvání programu návštěvníci mohli sledovat video-prezentaci z různých víkendových pobytů, táborů či jednodenních akcí, které jablunkovské DDM pořádá.

„Výběr aktivit je velmi pestrý, vybrat si může opravdu každý, vůbec jsme netušili, že toho je tolik,“ zhodnotili bohatou činnost návštěvníci.

„I když od doby vzniku nejdřív Domu pionýrů pak DDM zaznamenali řadu větších či menších změn, cíl zůstává stejný – být blíž dětem, mládeži i široké veřejnosti z města Jablunkov a spádového okolí tím, že se je snažíme vést k aktivnímu využívání volného času,“ prozradil Václav Pospíšil, ředitel DDM v Jablunkově.

Tento cíl pracovníci jablunkovského DDM splňují do posledního puntíku. Vždy reagují na momentální situaci. V době pandemie šili roušky,  po vypuknutí války na Ukrajině otevřeli své dveře ukrajinským maminkám s dětmi.

„Jsme tady proto, abychom nabídli různorodé a bohaté možnosti k rozvoji zájmů a koníčků dětí i mládeže. Formou kroužků, kurzů či akcí mohou růst, zdokonalovat se a učit se být plnohodnotnými členy společnosti. Zároveň se také snažíme flexibilně reagovat na náměty a potřeby z řad vyšších věkových kategorií. Přejeme si být střediskem, kam se rádi vracíte, ale které aktivně naplňuje Váš volný čas podle Vašich představ. Naší odměnou je vaše spokojenost,“ doplnil Pospíšil.

„Děkujeme za všechno, co pro naše město, naše děti, ale i dospělé děláte,“ poděkoval na závěr Luboš Čmiel, místostarosta města, který si velmi pochvaloval spolupráci města s DDM Jablunkov.

Komentáře