Primátorka Třince je Osobností veřejné správy

TŘINEC Primátorka statutárního města Třince Věra Palkovská získala významné ocenění Svazu měst a obcí – Osobnost veřejné správy, a to za příkladnou podporu přátelského soužití. Za zvuku hymny hokejových Ocelářů si cenu převzala ve čtvrtek 12. května u příležitosti společenského večera. Ten se konal v rámci Právní konference Svazu měst a obcí v Seči.

 – Nestačí jen stavět mosty, chodníky nebo cesty, ale je potřeba pečovat a prohlubovat přátelské soužití všech lidí v našem městě, včetně národnostních menšin. Důležitá je i spolupráce církví, které působí v Třinci. Kladu důraz na sounáležitost lidí s Třincem, s regionem a našimi tradicemi, díky kterým se nám tady dobře žije. Vážím si všech, kteří v tomto směru pomáhají – uvedla Věra Palkovská.
V této souvislosti vzpomněla například čestného občana Třince Bohuslava Kokotka, který se za svého života podílel na harmonickém soužití občanů různé národnosti a náboženského vyznání, nebo Annu Ježovou – současnou ředitelku mateřské a základní školy Gustawa Przeczka. Dále pak zmínila radní města a předsedkyni výboru pro národnostní menšiny Janu Kantorovou, zástupce třinecké romské komunity Romana Kotlára a pastora Slezské církve evangelické Michala Kluse. „Těmto všem a mnohým dalším patří můj dík. Je to náš společný úspěch,“ dodala primátorka města.
Na Foto (TZ): Primátorka Třince ocenění Osobnost veřejné správy převzala z rukou Miroslava Žbánka, místopředsedy Svazu měst a obcí a primátora Olomouce, a Radky Vladykové, výkonné ředitelky Svazu měst a obcí ČR

Komentáře