Radnice ocenila tři ženy za obětavost

TŘINEC V úterý probíhala v Třinci konference pro poskytovatele sociálních služeb a jejich pracovníky s názvem „Den sociální práce“. U této příležitosti Třinec ocenil tři ženy.

V kategorii „Vedoucí pracovník sociálních služeb“ převzala z rukou starostky města ocenění Věra Majerová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí na MěÚ Třinec.

„Byla průkopníkem v zavádění rodinných a případových konferencí v době, kdy ještě nebyly stanoveny zákonem. Svým postojem k práci i ke klientům se vždy jevila jako nestranná, rozhodná, vnímavá a vzbuzující důvěru,“ uvedla Ellen Raszková, vedoucí odboru sociálních věcí.

V kategorii „Sociální pracovník“ získala ocenění Zdenka Mitrengová, pracovnice Pečovatelské služby z organizace Sociální služby města Třince.

„Je tzv. „hlavním pilířem i hlavou“ celé služby. V týmu je podporou, každého ráda vyslechne. Klienti a jejich rodinní příslušníci ji vyhledávají pro její profesionální a empatický přístup,“ vysvětluje Raszková.

V kategorii „Pracovník v sociálních službách“ získala ocenění paní Zdeňka Gajdoszová z Pečovatelské služby.

„U klientů a jejich rodinných příslušníků je velmi oblíbená pro její lidský přístup, empatii a čas, který jim věnuje. Přistupuje k nim vždy s porozuměním a podporou, dokáže se vždy naladit na jejich „vlnu“,“ zaznělo v odůvodnění ocenění.

Posluchačům se na konferenci mimo jiné představily nové sociální služby poskytované na Třinecku např. Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, Anděl strážný – tísňová péče, Lydie – raná péče nebo poradna pro osoby se závislostním problémem.

Komentáře