Sómsiadówka w Bocónowicach – to zabawa murowano

BOCANOWICE W sobote sie zaś po roku spotkali w Bocónowicach na Sómsiadówce sómsiedzi z bliska, ale aji z dalsza. Impreza trwała już od popołednia, bo przebiegoł konkurs o nejsmaczniejsze przetwory z naszej zogrody.

Były kategorie: zawarzóne na słóno, na słodko, kiszóne, ale było aji cosi mocniejszego na dłógi zimowe wieczory.

A gdo to ocenioł? Wszycy, kierzi sie prziszli pobawić. Każdy wyprugowoł dómowe przetwory i….

…….doł punkty.

„Tu to musicie porzóndnie napisać,“ wszystkim wyjaśniała jedna ze współorganizatorów.

Nejlepi sie degustowało z kategorie – Wypolóne.

Prziszli sie pobawić aji młodzi, też wszecko poprugowali a napisali punkty.

A potym specjalno komisja wszecki punkty porachowała….

….ogłosiła wyniki.

Jak już było jasne, gdo nejlepi w dziedzinie zawarzuje a zalywo szpyrytusym, trzeby było wszecko poskludzać, bo prziszła dalszo czynść – współzawodnictwa sómsiadów. Uzbiyrało sie aż piynć drużyn: z Jasiynio, Piosku, Gródku, Juniorzi, aji gospodarze postawili grupe mocnego uderzenia.

Tak, a teraz mogymy zacznyć zawodzić,“ pozwoł wszystkich do zawodów Władek Łysek.
A jaki były dyscypliny? Na rozmajte….

Z jabłek sie ryncznie robił moszt, szło to wszeckim od rynki…

Kupa tego wyciśli, narobili kapke marasu, ale wyciśli godnie mosztu….

Kulali ziymiok, nejlepszo było drużyna z Gródku.

Pili piwo przez słómke.

Wycióngali chustki.

„A teraz dowejcie pozór, jo wóm ze swojóm ślubnóm pokożym, co bedziecie robić, musicie styrczyć warzeche do dziury,“ pouczoł wszyckich Marek Słowiaczek.

Nejlepsi se w tej dyscyplinie okozali chłopi.

Nie było ważne, gdo wygroł, ale to, że sie wszycy dobrze bawili.

„Marek, dziynka za tak fajny wieczór, kapke my cosi pokosztowali, poruszali sie, aji my sie zaśmioli, spotkali my znómych, już teraz sie radujym na dalszóm edycje,“ podziynkowoł Bocónawianóm za udanóm i pomysłowóm impreze prezes PZKO z Jasiynio.

Do tańca, skoro do rana, groł Galax na zmiane z Gorolami z Mostów.

 

 

 

Komentáře