TRZYNIEC Piątkowe popołudnie w Domu Kultury Trisia należało do tegorocznych absolwentów Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie. Studenci otrzymali bowiem świadectwa dojrzałości.

Ponad połowa z 76 uczniów polskiego gimnazjum zdała maturę z wyróżnieniem, tylko jedna osoba nie poradziła sobie z państwowym testem dydaktycznym z języka czeskiego. Zatem tegoroczne matury wypadły bardzo dobrze.

W trzynieckiej Trisii, gdzie odbyło się rozdanie świadectw, tegorocznym maturzystom pogratulowali m.in. konsul generalna RP Izabella Wołłejko-Chwastowicz, Andrzej Bizoń czy prezez gimnazjalnej Macierzy Szkolnej Marek Bartnicki.

Później scena należała już tylko do młodzieży z trzech klas czwartych, która odebrała świadectwa maturalne oraz specjalne nagrody książkowe, które wręczała dyrektor gimnazjum Maria Jarnot wraz z wychowawcami.

Konsul przekazała specjalne nagrody studentom – Agnieszce Iwanuszek, Natalii Sikorze, Danielowi Kacarowi, którzy wyróżnili się podczas egzaminów maturalnych.

Tytuł Złoty Orzeł zyskała Natalia Sikora.

Potem na młodych absolwentów czekała zabawa komersowa w Nawsiu.

 

Komentáře