V Oldřichovicích bude větší hřbitov

TŘINEC – OLDŘICHOVICE Město Třinec v příměstské části Oldřichovice rozšíří tamní hřbitov o 387 nových hrobových míst a 324 urnových míst. Investice, která začne v srpnu, si vyžádá více než 10 milionů korun.

Vzhledem k velké finanční náročnosti této investiční akce bude realizace probíhat po částech. V první fázi bude postavena příjezdová komunikace, páteřní komunikace hřbitova, nová bude dešťová kanalizace, rozvody užitkové vody a sadové úpravy, oplocení a mobiliář podél příjezdové a páteřní komunikace hřbitova. V rámci realizace město odstraní stávající budovu sociálního zařízení a nahradí ji novými mobilními toaletami. Dále budou provedeny přeložky přípojek, které jsou v kolizi se stavbou.

Chceme začít v srpnu a s ukončením počítáme v listopadu 2022. Celkové náklady na tuto první část budou činit více než 10 milionů korun –  uvedl náměstek primátorky města Ivo Kaleta. Zároveň dodal, že v dalších letech město plánuje postupné a systematické obsazování hrobových míst podle potřeby, včetně doplňování přístupových chodníků, mobiliáře a osazování kolumbárií.

Foto: TZ

Komentáře