W Milikowie rychtujóm flache

MILIKÓW Też sie wóm Wielkanoc przed rokym zdała bez przedstawiynia w Milikowie jaksio łyso? Tak to sie latoś mocie na co cieszyć.

W Milikowie uż ćwiczóm ło sto sześć. Uczóm sie tekstów, wymyślajóm, co robić na scynie, cobyście se śmioli do rozpuku.

Sztuke im napisali zaś pón dyrektor z werku Jan Czudek a jego żóna Irena. Teraz dali zespołowi do rynki tekst „Flacha, czyli Jak to hań downi było“.

Jeśli sie wóm akurat w niedziele wielkanocnóm nie chce iść do teatru (bo szwigermama mamrze, że trzeba siedzieć przi stole), tak sie nic nie dzieje. Latoś bedóm w Milikowie grali sztyry dni – 1.4., 8.4., 14.4. a 15.4.

Komentáře