Zaolzie na 100-lecie niepodległości

REGION W sobotę i w niedzielę obchodzono hucznie w Cieszynie stulecie niepodległości. W niedzielę na rynku prezentowały się też nasze zaolziańskie zespoły. Prawdziwą furorę zrobili wędryńscy Gimnaści. 

W sobotę program rozpoczął się o godz. 17. od pamiątkowego zdjęcia wszystkich uczestników. Nawiązywać ono miało do zdjęcia, które 27 października 1918 r. zrobiono na wiecu, na którym mieszkańcy regionu proklamowali przynależność do narodu polskiego.

Później nastąpiło widowisko „Sztandary niepodległości“ w reżyserii Romana Kołakowskiego.

Natomiast niedzielny program na Rynku przygotowany został w większości przez zespoły Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Obejrzeć można było m.in. zespół „Błędowice“.

Zagrał Bukóń z Łomnej Dolnej.

Zatańczyła Bystrzyca, której przygrywała kapela Bez Miana.

Nie mogło oczywiście zabraknąć zespołu Olza.

Natomiast furorę zrobili na cieszyńskim Rynku Gimnaści z Wędryni, którzy pomimo bardzo chłodnej aury, pokazali swoją wspaniałą formę.

Komentáře