Zpomalovací semafory nebudou

TŘINEC „Tady nikdo nejezdí podle předpisů. Stovku na tachometru tu má skoro každý i když je to v obci,“ popisují každodenní provoz na cestě v Oldřichovicích místní. Chtěli by alespoň u české školy zpomalovací semafor. Toho se ale nejspíš nedočkají.

Město se snaží situaci vyřešit. Připravuje investiční akci nazvanou „Autobusová zastávka u ZŠ v Oldřichovicích včetně přechodu pro chodce“.

V místě stávající autobusové zastávky bude vybudován autobusový záliv včetně nástupiště, které bude napojeno novým chodníkem a přechodem pro chodce na stávající chodník vedoucí podél Základní školy Oldřichovice.

Chodník i nástupiště budou ze zámkové dlažby. Navrhovaný přechod pro chodce bude nasvětlen, aby byla dostatečně zajištěna bezpečnost přecházejících v této lokalitě.

Kdy bude nový přechod hotový? Zatím to není jisté, v současné době stavba čeká na stavební povolení.

Jisté je jedno, nebudou zde zpomalovací semafory a to i přesto, že řidiči tímto místem projíždějí velmi rychle. Zpomalovací semafory totiž nepodporuje policie.

Komentáře