Další Dny s řemeslem

MOSTY U JABLUNKOVA V dřevěnce „Na Fojtství“ minulý čtvrtek opět pobíhaly nadšené děti s kartičkami v rukách a plnily úkoly – konaly se totiž již třetí Dny s řemeslem, které přilákaly stovky návštěvníků.

Tématem byl život kováře a mlynáře. Nejen děti, ale i dospělí, se seznámili se zajímavostmi ze života koní, měli za úkol poznávat druhy obilí či ušít si malý slaměný „strużok“.

Látali „dzichtu“ a vyráběli slaměné slunce.

Děti si mohly zadělat těsto a upéct housku.

Vlastnoručně „cepovali“ a namleli obilí, práce ta nebyla vůbec jednoduchá.

Dny s řemeslem se těší velkému zájmu. Do Mostů přijíždějí lidé z blízkého, ale i dalekého okolí. Díky této akci se udržují a propagují tradiční lidová řemesla, zvyky a umění.

Poslední setkání s řemeslem v Mostech u Jablunkova se bude konat na konci prázdnin ve čtvrtek 25. srpna, hlavním tématem bude med.

 

 

Komentáře