Jak bude fungovat autobusová doprava po uzavření nadjezdu

TŘINEC Silniční nadjezd vedoucí do Třineckých železáren bude od úterý 1. března od 4 hod. ráno z důvodu rekonstrukce uzavřen po dobu 180 dní. Z tohoto důvodu dojde k výrazným změnám v autobusové dopravě.

Městská doprava: Spoje linek, které končí na zastávce Třinec, aut. st. pod Kanadou (čili 706, 709, 710, 711, 714), se zastaví na zastávce Třinec, aut. st. Cestující musí projít  podchodem k bráně „Koksovna“. Průchod podchodem bude sloužit jak pro pěší, tak pro cyklisty, kteří zde svá kola povedou. Vedle brány „Koksovna“ bude zřízena autobusová zastávka Třinec, Koksovna -náhradní zastávka. Z této náhradní zastávky bude vedena kyvadlová doprava (autobusy městské i příměstské dopravy), která bude zajišťovat obsluhu zastávky Třinec, aut. st. pod Kanadou a zastávek v městských částech Konská, Konská-Podlesí, Kanada a Nebory. Autobusy se budou otáčet za bránou „Koksovna“.

Zastávka Třinec, Koksovna bude zřízená při vjezdu do areálu koksovny Třineckých železáren na ul. Závodní – cca 250 metrů od vstupu do podchodu z autobusového nádraží.

  • Osoby zdravotně znevýhodněné budou mít možnost využít vybrané spoje linek 704 a 716. Ty budou jezdit z lokality Konská-Podlesí přes městskou městskou část Kanada, dále přes kanadský les, po silnicích I/11J a II/476 (ulice Frýdecká) až na autobusové stanoviště. Po stejné trase pojedou vybrané spoje linky 704. Všechny autobusy v Třinci jsou bezbariérové.
  • Pro žáky základních škol, kteří dojíždějí z městských částí Kanada a Konská-Podlesí, bude veden přímý spoj po místních komunikacích přes kanadský les, po silnicích I/11J, II/476 (ulice Frýdecká) na zastávku Třinec, aut. st. a Třinec, základní škola (ulice U Splavu) po lince 704 a 716. Rovněž v odpoledních hodinách bude veden přímý spoj  ze zastávky Třinec, základní škola (ulice U Splavu) a Třinec, aut. st. po silnicích II/476 (ulice Frýdecká), I/11J do městských částí  Kanada a Konská-Podlesí.

Z Lyžbic na Sosnu či do Českého Těšína a zpět

Stávající trasy autobusové dopravy z Lyžbic například do Nemocnice Třinec (na Sosně) a zpět nebo do Českého Těšína budou rekonstrukcí dotčeny pouze tím, že komunikace pod nadjezdem bude zúžená, ale průjezdná v obou směrech (Pozn. částečná uzavírka v délce 20 metrů bude ve dvou fázích – od 7. 3. do 10. 3. 2022 a pak od 11. 3. do 14. 3. 2022) a mohou se tak tvořit dlouhé kolony a může se stát, že návazný spoj z autobusového stanoviště cestující nestihnou. Sledujte proto další návazné spoje podle jízdních řádů.

Příměstská doprava

Spoje ze směru od Jablunkova nebo Českého Těšína končící na zastávce Třinec, aut. st. pod Kanadou, budou ukončeny na autobusovém stanovišti. Spoje ze směru od Jablunkova, pokračující dále do areálu TŽ, budou dále vedeny od zastávky Třinec, aut. st. přes Konská, žel. st. – Konská, PZ u mostu a areál TŽ do zastávky Třinec, aut. st. pod Kanadou, kde se otočí a pojedou zpět.

 

Komentáře